خواهشمندیم جهت ارائه بهترین خدمات و حصول نتیجه دلخواه شما به شرایط زیر توجه فرمایید:

  • امکان طراحی و چاپ محتوای مغایر با قوانین جاری کشور وجود ندارد.
  • فایل‌های طرحها قابل ارائه به مشتریان نیست اما همیشه امکان به روز رسانی اطلاعات مطابق نظر مشتریان محترم و چاپ مجدد وجود دارد.
  • تا قبل از وصول کامل وجه سفارش امکان ارسال و تحویل غیرحضوری وجود ندارد.
  • امکان فروش طرح های موجود در سایت به دلیل صیانت از حقوق طراحان و صاحبان طرح ها مقدور نیست.
  • در صورت انصراف مشتری از سفارش، در صورتیکه طراحی انجام شده باشد و سفارش به چاپخانه ارسال نشده باشد، هزینه طراحی کسر و مابقی مبلغ پرداختی به حساب مشتری بازگردانده می شود.
  • بعد از بازبینی و تایید طرح توسط مشتری، طرح جهت چاپ به چاپخانه ارسال می شود و امکان کنسل کردن سفارش وجود نخواهد داشت.
  • جزئیات طراحی های انجام شده تا 2 بار قابل تغییر است و پس از آن در صورت لزوم به تغییر در طراحی از نظر مشتری، هزینه مربوطه دریافت می‌شود.